Hoe doe ik een voorafbetaling aan de directe belastingen, en wanneer moet in mijn voorafbetalingen doen?

De voorafbetalingen moeten binnen de vastgestelde termijnen worden uitgevoerd. Voor het aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021) betekent dit:

  • Voor het eerste kwartaal: ten laatste op 12 april 2021 (1ste voorafbetaling)
  • Voor het tweede kwartaal: ten laatste op 12 juli 2021 (2de voorafbetaling)
  • Voor het derde kwartaal: ten laatste op 11 oktober 2021 (3de voorafbetaling)
  • Voor het vierde kwartaal: ten laatste op 20 december 2021 (4de voorafbetaling)

Dit zijn de uiterste data waarop uw betaling moet toekomen op de rekening van de Dienst Voorafbetalingen. Aangezien er altijd een paar werkdagen kunnen verlopen tussen uw betalingsopdracht en de effectieve ontvangst van deze betaling op onze rekening, wacht u beter niet tot de laatste dag om de betaling te verrichten. Betalingen die ná de vervaldag bij de dienst voorafbetalingen toekomen, worden automatisch voor het volgende kwartaal weerhouden.

In de loop van het eerste kwartaal van 2021 zult u een overzicht van de door u gedane voorafbetalingen in 2020 ontvangen. U kunt dit overzicht gebruiken voor het aanvullen van uw belastingaangifte.

Wijziging van het rekeningnummer

De voorafbetalingen bestemd voor het aanslagjaar 2022 (inkomsten van 2021) moeten zowel wat de ondernemingen (met een afsluiting van het boekjaar op 31/12) als wat de particulieren betreft, worden uitgevoerd op een nieuw rekeningnummer: BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen.

Voorafbetaling als natuurlijke persoon lees meer...

Zelfstandigen en vrije-beroepen lees meer...

Voorafbetaling als rechtspersoon lees meer...