Nieuws‎ > ‎

BTW-vrijstellingsregeling kleine ondernemingen

Met ingang van 1 april werd de maximumgrens voor de BTW- vrijstelling voor kleine ondernemingen opgetrokken van 5.580 EUR naar 15.000 EUR.
 
Een onderneming die in de loop van 2013 een omzet heeft gerealiseerd van maximaal 15.000 EUR, exclusief BTW, en die voldoet aan een aantal voorwaarden, zal met ingang van 1 juli 2014 automatisch worden onderworpen aan de vrijstellingsregeling.
 
Niettemin kan de onderneming opteren voor het behoud van haar belastingregeling.  Ze moet dit dan meedelen aan het voor haar bevoegde BTW- controlekantoor voor 1 juni 2014.
 
De vrijstellingsregeling ontheft de onderneming voor een groot gedeelte van de fiscale en administratieve verplichtingen.
 
De overgang kan ook enkele negatieve gevolgen hebben, zoals een (gedeeltelijke) herziening van de voorheen genoten aftrek op bedrijfsmiddelen voor de activa die de laatste vijf jaar werden aangekocht.
 
Een uitgebreide toelichting kan je nalezen in volgende publicatie van Financiën (lees meer)
 
Voor verdere toelichting of advies kan u steeds met ons contact opnemen.