Nieuws‎ > ‎

Betaal steeds tijdig uw sociale bijdragen als zelfstandige

De sociale bijdragen van een zelfstandige moeten voor het einde van elk kwartaal op de rekening van het sociaal verzekeringsfonds worden betaald. Vooral voor de bijdrage van het vierde kwartaal heeft een laattijdige betaling ernstige nadelen.
 
Verhoging van 3% en 7% bij laattijdige betaling
 
De zelfstandige die zijn sociale bijdragen voor een bepaald kwartaal niet (tijdig) betaald heeft, krijgt onmiddellijk een verhoging van 3%.  Zolang die bijdrage of een deel ervan onbetaald blijft, wordt bij het verstrijken van elk volgend kwartaal opnieuw 3% aangerekend op het onbetaalde gedeelte.  Op jaarbasis bedraagt de verhoging dus 12%.
 
Op 1 januari van elk jaar wordt er een bijkomende verhoging van 7% aangerekend op de onbetaalde sociale bijdragen.  Deze verhoging wordt niet op alle onbetaalde bijdragen berekend, maar alleen op die bijdragen die in het vorige kalenderjaar voor het eerste werden gevorderd.  Deze bijkomende verhoging wordt dus slecht één keer per jaar en per schuld toegepast.
 
Andere sancties bij een laattijdige betaling
 
Naast de verhogingen zijn er ook nog andere nadelen aan een laattijdige betaling.
 
De verzekeringsfondsen mogen namelijk geen fiscaal attest uitreiken voor het Vrij Aanvullend Pensioen (VAPZ).  Om dit fiscaal attest te krijgen moeten namelijk alle verschuldigde bijdragen ten laatste op 31 december betaald zijn (op rekening staan bij het sociaal verzekeringsfonds).  Zonder dit fiscaal attest zal de fiscus de VAPZ- bijdragen verwerpen als beroepskost, waardoor je als zelfstandige meer belastingen en meer sociale bijdragen zal moeten betalen.
 
Ook op het vlak van de sociale rechten kan men in de problemen komen wanneer de sociale bijdragen niet werden betaald.  Wanneer er nog onbetaalde bijdragen zijn op het ogenblik waarop men arbeidsongeschikt wordt kan men in de problemen komen.  Voor elk kwartaal waarvoor geen bijdragen werden betaald, bouwt u geen pensioen op.  In de ziekteverzekering kunt u uw rechten verliezen,...
 
U heeft er als zelfstandige dus alle belang bij om uw sociale bijdragen tijdig te betalen.